REGELS & ETIQUETTE

 • Tijdens de Trainingen, wedstrijden etc. dient de beoefenaar een schone en verzorgde Tobok te dragen, met bij dragers graduatie behorende Tti (band).
 • De Tti dient op oorspronkelijke wijze te zijn geknoopt. Op de Tobok dienen zich geen andere kentekenen/emblemen te bevinden, dan die op TANG SOO DO\ MOO DUK KWAN duiden.
 • Het lichaam dient verzorgd te zijn, nagels van handen en voeten schoon en kort, zodat men elkaar hiermede niet kan verwonden. Eventuele verwondingen dienen goed verzorgd en verbonden te zijn.
 • Geen sieraden, zoals ringen, armbanden en kettingen dragen tijdens de trainingen.
 • Snoep etc. is tijdens de lessen eveneens niet toegestaan te gebruiken.
 • Het betreden van de Do Jang (trainingsruimte) met straatschoeisel is verboden.
 • De trainingen onderbreken of de Do Jang verlaten, zonder toestemming te hebben verkregen is niet toegestaan.
 • Men dient tijdig op de trainingen aanwezig te zijn en bij te laat komen zich correct te verontschuldigen en 25 keer opdrukken.
 • Wanneer men niet oefent, bijvoorbeeld bij het uitrusten of naar uitleg van de leraar luistert, zal men dit doen volgens de regels, d.w.z. op de voorgeschreven wijze in de kleermakerszit of staande, zonder ergens tegenaan te leunen.
 • Cursisten die misbruik maken van het geleerde, zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en de eer van het TANG SOO DO in opspraak brengen kunnen tijdelijk of vergoed de toegang tot de TANG SOO DO school worden ontzegd.
 • De hoger geclassificeerde of gegradueerde leerlingen zullen de minder gevorderden in alle vriendelijkheid en tact behulpzaam zijn en de vooruitgang bevorderen.
 • Men dient alle instructies van de leraar stipt en aldus naar beste vermogen op te volgen.